【ViuTV搵食考快Cert—私家偵探證書課程🔎】 – 持續進修中心

【ViuTV搵食考快Cert—私家偵探證書課程🔎】

 
 

【ViuTV搵食考快Cert—私家偵探證書課程🔎】

ViuTV節目《搵食考快Cert》早前安排了主持人黃奕晨Dixon參加青協「私家偵探(基礎)證書課程」,考取私家偵探證書🤠。第一集節目由導師Alan Sir率先為大家介紹私家偵探行業資訊及示範自衛術😤💪,今晚新一集更由導師帶領主持人體驗偵探跟蹤👀。想知道最後Dixon能唔能夠通過考試❓,就唔好錯過今晚11點下半集的精彩內容啦😎!

ViuTV《搵食考快Cert》
節目重溫:https://viu.tv/encore/occupation-certified

私家偵探(基礎)證書課程
課程詳情:https://clc.hkfyg.org.hk/私家偵探(基礎)證書課程/
對象:年滿18歲人士
日期:22/11至20/12,逢星期三,共5課
時間:19:00-22:00

#香港青年協會 #青協 #持續進修中心 #2023課程 #私家偵探 #ViuTV #搵食考快Cert #黃奕晨Dixon #自衛術 #跟蹤大法

 

立即捐款 支持青協

 

 

我想立即捐贈

支持青協